Upozornění! Tato stránka je nezávislou iniciativou dobrovolníků.
corona-status.cz

Ochrana osobních údajů

Tento dokument vám objasní, jaké informace o vás uchováváme, stejně i důvod jejich uchovávání. Informace používáme pro zobrazování statistických údajů ve formě tabulek, grafů a prezentací na mapových podkladech. Všechny údaje jsou anonymizované.

Seznam uchovávaných informací

Pohlaví

Údaj ukládáme, abychom věděli ve statistikách vyhodnotit rozdíl mezi pohlavími. Formulář nabízí i možnost neposkytnout tento údaj

Věková kategorie

Údaje ukládáme, abychom věděli ve statistikách vyhodnotit zdravotní stav podle věkových kategorií.

Poštovní směrovací číslo

Údaj ukládáme, abychom veřejnosti poskytli přehled o tom, kolik lidí má příznaky v oblasti, kde žijí.

Výsledky testování na přítomnost koronavirů

Údaj o tom, zda jste byli testován a jaké jsou výsledky testu. Na základě poskytnutých informací počítáme procento účastníků, kteří projeví příznaky.

Příznaky

Údaje o tom, jaké máte příznaky přítomnosti viru Covid-19, zda můžete být potenciálně infikován. Datum prvních příznaků naznačuje, jak dlouho můžete být nakažlivý pro vaše okolí. Údaje zpracováváme v kompletně anonymizované podobě. Díky tomu může veřejnost získat přehled o možném neoficiálním počtu nakažených.

Cookies

Cookies používáme pro ukládání dat návštěvníků v jejich vlastním prohlížeči. To umožňuje uživatelům se opět přihlásit a aktualizovat změnu svého zdravotního stavu. Před uložením dat vždy žádáme o povolení k jejich používání.

Vymazání údajů

Na serveru neuchováváme žádné osobní údaje uživatelů. Jelikož všechny uchovávané údaje jsou plně anonymní, není ani možné požádat o jejich vymazání.

Analytické údaje

Pro získání přehledu o používání webové stránky používáme Simple Analytics. Tato služba neuchovává žádné osobní údaje ani nevyužívá cookies. Analytické data jsou veřejně dostupné na https://simpleanalytics.com/coronastatus.cz

Máte další otázky?

Kontaktujte nás přes: