Upozornění! Tato stránka je nezávislou iniciativou dobrovolníků.
corona-status.cz

Přispějte a sdílejte corona-status.cz na

COVID-19 infikovaných

Celkem 1 lidí uvedlo, že byli pozitivně testovaní na COVID-19 a měli příznaky.

Příznaky

Výsledky testů

Celkem 2 lidí uvedlo, že byli testovaní na COVID-19.

Blízky kontakt

Celkem 3 lidí uvedlo, že byli v blízkém kontaktu s osobou pozitivně testovanou na COVID-19.

Příznaky

Klíčové data

Z těch, kteří uvedli, že byly v úzkém kontaktu s pozitivně testovaným na COVID-19:

0 %

uvedli, že zažívali 2 nejčastěji se vyskytující příznaky mezi infikovanými.

0 %

uvedli, že zažívali 3 nejčastěji se vyskytující příznaky mezi infikovanými.

Všechny příspěvky

Celkem 14 lidí uvedlo, že mělo příznaky.

Příznaky

Klíčové data

Každý, kdo odeslal údaje, má také:

9 %

uvedli, že zažívali 2 nejčastěji se vyskytující příznaky mezi infikovanými.

6 %

uvedli, že zažívali 3 nejčastěji se vyskytující příznaky mezi infikovanými.

Celkový počet odeslaných reportů

Pozitivní výsledky testu a blízký kontakt

Podklady k datům

Některé otázky a možnosti předtím nebyly součástí formuláře:

Přidaný do formuláře
V blízkém kontaktu s infikovaným 16. března
Příznak: Bolest hlavy 16. března
Příznak: Bolest krku 16. března
Příznak: Ztráta chuti 17. března
Příznak: Ztráta čichu 17. března
Příznak: Vlhký kašel 17. března
Příznak: Nachlazení nebo ucpaný nos 17. března
Příznak: Nevolnost či zvracení 23. března
V karanténě na příkaz vlády 27. března
V karanténě kvůli infikování virem COVID-19 27. března
V dobrovolné karanténě, tak abych se vyhnul a následné nešířil vir COVID-19 28. března